Ubuntu.com również rozpoczęło odliczanie!

Lepiej późno niż wcale. Poniżej umieszczam kody do bannerów, które zostały wyłonione w ramach konkursu, o którym pisaliśmy jakiś czas temu – Ubuntu 11.10 – odliczamy!.

The next version of Ubuntu is coming soon

Kod

<a href="http://www.ubuntu.com/"><img src="http://www.ubuntu.com/countdown/banner1.png" border="0" width="180" height="150" alt="The next version of Ubuntu is coming soon"></a>


The next version of Ubuntu is coming soon

Kod

<a href="http://www.ubuntu.com/"><img src="http://www.ubuntu.com/countdown/banner2.png" border="0" width="180" height="150" alt="The next version of Ubuntu is coming soon"></a>

The next version of Ubuntu is coming soon

Kod

<a href="http://www.ubuntu.com/"><img src="http://www.ubuntu.com/countdown/banner3.png" border="0" width="180" height="150" alt="The next version of Ubuntu is coming soon"></a>

The next version of Ubuntu is coming soon

Kod

<a href="http://www.ubuntu.com/"><img src="http://www.ubuntu.com/countdown/banner4.png" border="0" width="180" height="150" alt="The next version of Ubuntu is coming soon"></a>

Jak widać – każdy baner jest taki sam. Możliwe, że wkrótce zostanie to naprawione ;)

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • new_one

    czy to tylko u mnie, czy wszystkie te zegary sa takie same ??

    • Jak widać – każdy baner jest taki sam. Możliwe, że wkrótce zostanie to naprawione ;)

      Ostatnie dwa zdania :]