Ubuntu 9.04: nie działa restart X’ów

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Nowy system, nowe problemy :)

Twórcy Ubuntu 9.04 zablokowali skrót klawiszowy CTRL + ALT + BACKSPACE służący do zrestartowania sesji. W jakim celu? Podobno ma to na celu nie przestraszyć nowych użytkowników systemu… A co w tym takiego strasznego, hehe? :)

Dla mnie jest to przynajmniej powód, aby napisać kolejny wpis na stronie.

Aby odblokować podany wyżej skrót klawiszowy wykonaj jedną z poniższych instrukcji:

Sposób pierwszy:
Wyedytuj plik xorg.conf:

sudo gedit /etc/X11/xorg.conf

I dodaj na jego końcu wpis:

Section "ServerFlags"
	Option	"DontZap"	"False"
EndSection

Zapisz plik (CTRL+S) i uruchom ponownie komputer.

Sposób drugi:
Wydaj w terminalu polecenie:

sudo apt-get install dontzap

A następnie:

sudo dontzap -d

Uruchom ponownie komputer. Gotowe :)

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.