Ubuntu 9.10 – odliczanie

W dniu opublikowania tego wpisu pozostanie 21 dni do wydania Ubuntu 9.10 Karmic Koala.

Zgodnie z tradycją prowadzone będzie odliczanie na stronie. Więcej informacji na temat „czasoodliczaczy” znajdziecie tutaj – klik

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.