[Ubuntu 14.04] Instalacja Pepper Flash Plugin z repozytorium (PPA)

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

2013-09-01-chromium

W tym poradniku przedstawię sposób instalacji Pepper Flash Plugin z PPA w Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr. Ponieważ wymagany pakiet znajduje się w domyślnym repozytorium, instalacja ogranicza się do wykonania jednego polecenia:

sudo apt-get install pepperflashplugin-nonfree

Gdy pakiet jest już zainstalowany, należy uruchomić określając wersję przeglądarki Google Chrome, z której chcesz „wydobyć” Pepper Flash Plugin:

 • dla wersji stabilnej Chrome:
  sudo update-pepperflashplugin-nonfree --install
 • dla wersji beta Chrome:
  sudo update-pepperflashplugin-nonfree --install --beta --unverified
 • dla wersji niestabilnej Chrome:
  sudo update-pepperflashplugin-nonfree --install --unstable --unverified
Pepper Flash Plugin powinien automatycznie połączyć się z przeglądarką Chromium, jednak aktualnie (23 stycznia 2014) można napotkać na błąd. Skuteczne okazuje się wydanie polecenia:

cat /usr/lib/pepperflashplugin-nonfree/etc-chromium-default.txt | sudo tee -a /etc/chromium-browser/default

Usunięcie Pepper Flash Plugin

Aby usunąć Pepper Flash Plugin wydaj polecenie:

sudo update-pepperflashplugin-nonfree --uninstall
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • eMcE

  Lepiej jest użyć „CHROMIUM_FLAGS” jako user w .profile, ponieważ wpis w /etc resetuje się co każdy reboot na niektórych systemach (np. Mint).
  Wpis powinien wyglądać tak:
  CHROMIUM_FLAGS=”$CHROMIUM_FLAGS –ppapi-flash-path=/usr/lib/pepflashplugin-installer/libpepflashplayer.so –ppapi-flash-version=$FLASH_VERSION”

  Można to też sobie wrzucić w ikonę Chromium, jako parametr uruchomieniowy.

  • root

   Jak dodać to jako parametr uruchomieniowy? Do chromium? Mint 17?

   • eMcE

    ctrl+c => ctrl+v tak chyba najprościej ;)