Ubuntu 13.10 Saucy Salamander Alpha 1 gotowe do pobrania!

Ubuntu 13.10 Saucy Salamander zostanie wydane 17 października 2013 roku

Pierwsze wydanie alpha Ubuntu 13.10 Saucy Salamander zostało wydane!

Tradycyjne Ubuntu, z Unity, można pobrać z paczek daily builds – http://cdimage.ubuntu.com/releases/saucy/alpha-1/source/.

System został wydany również w kilku odmianach:

Kto testuje? :)
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.