[Ubuntu 13.04] Instalacja BlueJ

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

BlueJ to środowisko programistyczne Javy, służące przede wszystkim do nauki tego języka. Oczywiście można tworzyć w nim pełnoprawne aplikacje, ale nie jest tak rozbudowane jak np. Eclipse. Narzędzie to jest wykorzystywane m.in. przez studentów. W dzisiejszym wpisie przedstawię jego instalację.

Do dzieła!

 1. Najpierw instalujemy Oracle JDK przy użyciu poniższych poleceń:
  sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
  sudo apt-get update
  sudo apt-get purge openjdk*
  sudo apt-get install oracle-jdk7-installer
 2. Teraz pobieramy i instalujemy BlueJ:
  wget http://www.bluej.org/download/files/bluej-309.deb
  sudo dpkg -i bluej-309.deb
 3. Teoretycznie możemy spróbować szczęścia i uruchomić zainstalowany program:
  bluej

  ale prawdopodobnie spotka nas niespodzianka:

  A suitable JDK couldn't be located. You may need to edit the
  /usr/bin/bluej launch script.

  W związku z tym otwieramy do edycji skrypt, który uruchamia środowisko BlueJ:

  sudo nano /usr/bin/bluej

  i zamieniamy jego treść na:

  #!/bin/sh
  
  unset JAVAPATH
  unset ARCH
  
  JAVAPATH="/usr/lib/jvm/java-7-oracle"
  
  CP="/usr/share/bluej/bluej.jar:$JAVAPATH/lib/tools.jar"
  "$JAVAPATH/bin/java" -Dawt.useSystemAAFontSettings=on -cp "$CP" bluej.Boot "$@"
 4. Po zapisaniu pliku wszystko powinno działać bez zarzutu.
  [Ubuntu 13.04] Instalacja BlueJ

  Okno główne programu

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.