[Ubuntu 13.04] Dodanie przełącznika obszarów roboczych do panelu uruchamiania

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Panel uruchamiania (boczny) w Ubuntu 13.04 Raring Ringtail został pozbawiony przełącznika obszarów roboczych. Aby dodać go do panelu, w Ustawieniach systemu wybierz Wygląd i przejdź do zakładki Zachowanie.

Odszukaj i zaznacz pole Włączenie obszarów roboczych.

Włączenie obszarów roboczych

Włączenie obszarów roboczych

Przełącznik obszarów roboczych pojawi się natychmiast w panelu.

Przełącznik obszarów roboczych

Przełącznik obszarów roboczych

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.