[Ubuntu 12.10] Instalacja VLC 2.0.5

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Kolejna aktualizacja tego popularnego odtwarzacza multimediów przyniosła blisko 100 aktualizacji, poprawiających stabilność aplikacji.

VLC w wersji 2.0.5 dostępne jest dla Ubuntu 12.10.

Otwórz terminal i dodaj repozytorium ppa:n-muench/vlc:

sudo add-apt-repository ppa:n-muench/vlc

Zaktualizuj listę pakietów:

sudo apt-get update

Jeśli w systemie zainstalowany był pakiet VLC, nastąpi jego aktualizacja. Jeśli nie, zainstaluj go:

sudo apt-get install vlc
[Ubuntu 12.10] Instalacja VLC 2.0.5

VLC 2.0.5

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.