[Ubuntu 12.10] Instalacja Nautilus 3.6

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Nautilus 3.6 miał znaleźć się w standardowej instalacji Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal, jednak został wycofany z powodu złego przyjęcia przez użytkowników – Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal jednak z Nautilusem 3.4.2.

[Ubuntu 12.10] Instalacja Nautilus 3.6

Nautilus 3.6


Instalacja

Jeśli jesteś użytkownikiem Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal i chcesz skorzystać z możliwości oferowanych przez Nautilus 3.6, dodaj repozytorium ppa:gnome3-team/gnome3:

sudo add-apt-repository ppa:gnome3-team/gnome3

Zaktualizuj listę pakietów:

sudo apt-get update

Zaktuaktualizuj system:

sudo apt-get upgrade

Po zakończonej instalacji zamknij wszystkie okna Nautilusa lub zaloguj się ponownie do systemu.

Powrót do Nautilusa 3.4

Aby wrócić do poprzedniej wersji Nautilusa, skorzystaj z narzędzia ppa-purge i usuń repozytorium wraz z zainstalowanymi pakietami:

sudo ppa-purge ppa:gnome3-team/gnome3
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • Łukasz

    Powrót do Nautilusa 2.4

    raczej do 3.4.2 się wraca.

  • firekage

    Tak z ciekawości – to updejtuje nie tylko samego Nautilusa, ale całość paczek w systemie. Z tego co pisano na PCL to po updejcie tą metodą występuje problem z ustawieniami.