Ubuntu 12.04 LTS zostanie wyposażone w ochronę prywatności z poziomu systemu operacyjnego

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Wiele systemów operacyjnych, w tym także Ubuntu, przechowuje informacje na temat aktywności użytkowników. Z jednej strony jest to bardzo wygodne, ponieważ łatwo możemy otworzyć ostatnio używane dokumenty lub uruchomić aplikacje, z których korzystaliśmy wcześniej. Ale wiąże się to również z niebezpieczeństwem… Każdy, kto ma dostęp do naszego komputera – zarówno fizyczny, jak i zdalny – może również skorzystać z tych informacji.

Najbliższe wydanie Ubuntu 12.04 LTS Precise Pangolin, którego premiera ma miejsce już 26 kwietnia, zostanie wyposażone w dodatkowe ustawienia prywatności, które pozwolą na lepsze kontrolowanie tego, co ma być przechowywane przez system.

Należy jednak pamiętać, że dotyczy to jedynie czynności wewnątrz systemu. Wszelkie aplikacje, takie jak przeglądarki internetowe, komunikatory, klienty pocztowe, przechowują logi niezależnie – i nadal będą to robić – chyba, że zadecydujesz inaczej. Jednak nie we wszystkich aplikacjach zablokowanie prowadzenia logów jest możliwe.

Aktualna wersja testowa Ubuntu 12.04 LTS Precise Pangolin zawiera rozszerzenia bezpieczeństwa – niestety w tym wydaniu nie są one jeszcze przetłumaczone na język polski. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Pierwsza karta pozwala na usunięcie historii przeglądanych plików oraz aplikacji uruchamianych w ciągu ostatniego czasu.

Ubuntu 12.04 zostanie wyposażony w ochronę prywatności z poziomu systemu operacyjnego

Nowe ustawienia prywatności

W drugiej karcie ustawisz typy plików, których używanie nie będzie rejestrowane.

Ubuntu 12.04 zostanie wyposażony w ochronę prywatności z poziomu systemu operacyjnego

Nowe ustawienia prywatności


W trzeciej karcie ustawisz aplikacje, któryż używanie nie będzie rejestrowane. Nie oznacza to, że wszelkie logi generowane przez te aplikacje nie będą również rejestrowane! Tak jak pisałem wcześniej, aplikacje robią to niezależnie od systemu.
Ubuntu 12.04 zostanie wyposażony w ochronę prywatności z poziomu systemu operacyjnego

Nowe ustawienia prywatności


W czwartej karcie ustawisz czy chcesz, aby każdy użytkownik systemu mógł wysyłać anonimowo wiadomości do Canonical dotyczące używanych aplikacji, pojawiających się problemów itp.
Ubuntu 12.04 zostanie wyposażony w ochronę prywatności z poziomu systemu operacyjnego

Nowe ustawienia prywatności

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • clfapujc

    Najpierw wprowadzili Activity Journal (Zeitgeist dla Gnome3) aby użytkownik mógł śledzić/analizować historię swoich czynności. Teraz wprowadzają narzędzie do czyszczenia tej historii.
    %|

  • RafciX

    Hmmm… nigdy o tym nie wiedziałem. Mam nadzieję, że takie rzeczy są przechowywane tylko różnych folderach katalogu głównego (np.: /dev, /tmp, /usr). Jeżeli tak, to raczej nie muszę się martwić o te dane skoro nie udostępniam katalogu głównego, ani katalogu home.

    Tak w ogóle to mam wielką nadzieję, że zosanie to też wprowadzone w dystrybucjach pochodnych od Ubuntu (takich jak: Kubuntu, Lubuntu itp.).