[Ubuntu 11.10] Wyłączenie dźwięku logowania

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Aby wyłączyć dźwięk logowania do sytemu, otwórz wyszukiwarkę systemową i wpisz w niej Programy startowe. Na liście odszukaj pozycję GNOME Login Sound i ją usuń, bądź odznacz.

[Ubuntu 11.10] Wyłączenie dźwięku logowania

Preferencje programów startowych


Jednak może zdarzyć się tak, że opcja GNOME Login Sound nie będzie widoczna na liście. W tym wypadku otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo gedit /usr/share/gnome/autostart/libcanberra-login-sound.desktop

Odszukaj linię:

NoDisplay=true

I zmień ją na:

NoDisplay=false

[Ubuntu 11.10] Wyłączenie dźwięku logowania

NoDisplay=false


Zapisz plik Ctrl + S i uruchom Programy startowe.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • Soemtron

    A ja na ten przykład chciałbym dźwięk logowania i mimo włączenia go,system milczy przy starcie.Pczatkowo działa,ale po jakiejś aktualizacji przestał :(

    • Zanim się zalogujesz rzuć okiem na ikonę głośnika w LightDM – może jest wyciszony.

  • lasoty

    Jak zmienić dźwięk logowania? Bębny Ubuntu mnie czasami przerażają :P