Ubuntu 11.04 – naprawa Emeralda

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Artykuł zasugerowany przez jednego z Czytelników.

 1. Usuwamy starego Emeralda:
  sudo apt-get purge emerald
 2. Ściągamy nowego:
  git clone git://anongit.compiz.org/fusion/decorators/emerald
 3. Instalujemy kilka pakietów:
  sudo apt-get install git autoconf libtool libwnck1.0-cil-dev libwnck-dev intltool libdecoration0-dev libemeraldengine0
 4. Kompilujemy i instalujemy Emeralda:
  cd emerald
  git checkout -b compiz++ origin/compiz++
  ./autogen.sh
  ./configure --prefix=/usr/local
  make
  sudo make install

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • cyt

  A czy pkt. 2 z 3 nie powinny być zamienione?

 • gitarzystaa

  I jeszcze błąd „sudo apt-get remove –purge emerald”