[Ubuntu 11.04] GRUB2 – zmiana tła

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Zmiana tła GRUB2 w Ubuntu 11.04 nie jest już tak skomplikowana jak wcześniej.

Wymagania dotyczące obrazka

Obraz musi być zapisany w jednym z poniższych rozszerzeń:

 • jpeg,
 • png,
 • tga.

Rozdzielczość i głębia kolorów również jest ściśle określona. Szczegółowe informacje uzyskasz wciskając klawisz C podczas uruchamiania GRUBa (gdy widoczna jest lista systemów) i wpisując w wierszu poleceń:

vbeinfo

Zmiana tła w GRUB2

 1. Pierwszym krokiem będzie przekopiowanie pliku z tłem do katalogu /boot/grub. Jako, że katalog znajduje się w katalogu głównym, potrzebne będą prawa roota:
  sudo cp /ścieżka/do/obrazka/z/tłem.png /boot/grub

  Drugim rozwiązaniem wpisanie w terminalu:

  sudo nautilus

  i przekopiowanie pliku w tradycyjny sposób. Owe polecenie uruchamia menedżer plików z prawami administratora i dotyczy to jedynie tego okna, które pojawiło się po wpisaniu polecenia.

 2. Zaktualizuj GRUBa:
  sudo update-grub

  Po wykonaniu polecenia powinna pojawić się taka linijka:

  Generating grub.cfg ...
  Found background image: plik_z_tlem.jpg
  Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.38-8-generic
  Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.38-8-generic
  Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
  Found Windows 7 (loader) on /dev/sda1
  done

  Gdzie plik_z_tlem.jpg to plik, który przekopiowałeś.

Uruchom ponownie komputer, aby cieszyć się z rezultatów.

Źródło: ubuntuguide.net
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • Mewtwomew

  Rewelacyjnie :) Od razu dałem sobie Tux’a na tło, bardzo ładnie to wygląda. Szkoda trochę, że nie znika zaraz po wybraniu systemu, ale to w sumie żadna wada.

  • Crea

   To zrób sobie tło na ekran logowania i dla pulpitu z tym samym Tux’em co tło dla GRUBa.

 • rasegan

  robię tak jak jest opisane i nic w dodatku namieszałem w 05_debian_theme
  i przy upgrade mam tak:
  lukasz@lukasz-M68M-S2P:~$ sudo update-grub
  [sudo] password for lukasz:
  Generating grub.cfg …
  Found background image: /usr/share/images/desktop-base/desktop-grub.png
  [: 154: missing ]
  Found Microsoft Windows XP Professional on /dev/sda1
  Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.38-13-generic
  Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.38-13-generic
  Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.38-8-generic
  Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.38-8-generic
  Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
  done
  kombinowałem na różne sposoby i nic w dodatku w menadżerze uruchamiania nie mam opcji do ustawiania tła nie wiem czemu? w tej wersji nie ma tam tej opcji?

  • A po co w tym pliku grzebałeś? System wskazuje Ci gdzie leży problem – 154 linijka owego pliku.

  • # Next try to use the background image and colors specified by desktop-base.
   if set_background_image "${WALLPAPER}" "${COLOR_NORMAL}" "${COLOR_HIGHLIGHT}"; then
   	exit 0
   fi
 • rasegan

  a to zawartość 05_debian_theme

  #!/bin/sh
  set -e

  # grub-mkconfig helper script.
  # Copyright (C) 2010 Alexander Kurtz
  #
  # GRUB is free software: you can redistribute it and/or modify
  # it under the terms of the GNU General Public License as published by
  # the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
  # (at your option) any later version.
  #
  # GRUB is distributed in the hope that it will be useful,
  # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  # GNU General Public License for more details.
  #
  # You should have received a copy of the GNU General Public License
  # along with GRUB. If not, see .

  # Include the GRUB helper library for grub-mkconfig.
  . /usr/lib/grub/grub-mkconfig_lib

  # We want to work in /boot/grub/ only.
  test -d „${GRUB_PREFIX}”; cd „${GRUB_PREFIX}”

  # Set the location of a possibly necessary cache file for the background image.
  # NOTE: This MUST BE A DOTFILE to avoid confusing it with user-defined images.
  BACKGROUND_CACHE=”.background_cache”

  set_default_theme(){
  # Set a monochromatic theme for Ubuntu.
  echo „${1}set menu_color_normal=white/black”
  echo „${1}set menu_color_highlight=black/light-gray”

  if [ -e /lib/plymouth/themes/moreblue-orbit-wallpaper.png; then
  sed „s/^/${1}/” /lib/plymouth/themes/moreblue-orbit-wallpaper.png.
  fi
  }

  set_background_image(){
  # Step #1: Search all available output modes …
  local output
  for output in ${GRUB_TERMINAL_OUTPUT}; do
  if [ „x$output” = „xgfxterm” ]; then
  break
  fi
  done

  # … and check if we are able to display a background image at all.
  if ! [ „x${output}” = „xgfxterm” ]; then
  return 1
  fi

  # Step #2: Check if the specified background image exists.
  if ! [ -f „${1}” ]; then
  return 2
  fi

  # Step #3: Search the correct GRUB module for our background image.
  local reader
  case „${1}” in
  *.jpg|*.JPG|*.jpeg|*.JPEG) reader=”jpeg”;;
  *.png|*.PNG) reader=”png”;;
  *.tga|*.TGA) reader=”tga”;;
  *) return 3;; # Unknown image type.
  esac

  # Step #4: Check if the necessary GRUB module is available.
  if ! [ -f „${reader}.mod” ]; then
  return 4
  fi

  # Step #5: Check if GRUB can read the background image directly.
  # If so, we can remove the cache file (if any). Otherwise the backgound
  # image needs to be cached under /boot/grub/.
  if is_path_readable_by_grub „${1}”; then
  rm –force „${BACKGROUND_CACHE}.jpeg” \
  „${BACKGROUND_CACHE}.png” „${BACKGROUND_CACHE}.tga”
  elif cp „${1}” „${BACKGROUND_CACHE}.${reader}”; then
  set — „${BACKGROUND_CACHE}.${reader}” „${2}” „${3}”
  else
  return 5
  fi

  # Step #6: Prepare GRUB to read the background image.
  if ! prepare_grub_to_access_device „`${grub_probe} –target=device „${1}”`”; then
  return 6
  fi

  # Step #7: Everything went fine, print out a message to stderr …
  echo „Found background image: ${1}” >&2

  # … and write our configuration snippet to stdout. Use the colors
  # desktop-base specified. If we’re using a user-defined background, use
  # the default colors since we’ve got no idea how the image looks like.
  # If loading the background image fails, use the default theme.
  echo „insmod ${reader}”
  echo „if background_image `make_system_path_relative_to_its_root „${1}”`; then”
  if [ -n „${2}” ]; then
  echo ” set color_normal=${2}”
  fi
  if [ -n „${3}” ]; then
  echo ” set color_highlight=${3}”
  fi
  if [ -z „${2}” ] && [ -z „${3}” ]; then
  echo ” true”
  fi
  echo „else”
  set_default_theme ” ”
  echo „fi”
  }

  # Earlier versions of grub-pc copied the default background image to /boot/grub
  # during postinst. Remove those obsolete images if they haven’t been touched by
  # the user. They are still available under /usr/share/images/desktop-base/ if
  # desktop-base is installed.
  while read checksum background; do
  if [ -f „${background}” ] && [ „x`sha1sum „${background}”`” = „x${checksum} ${background}” ]; then
  echo „Removing old background image: ${background}” >&2
  rm „${background}”
  fi
  done <<EOF
  648ee65dd0c157a69b019a5372cbcfea4fc754a5 debian-blueish-wallpaper-640×480.png
  0431e97a6c661084c59676c4baeeb8c2f602edb8 debian-blueish-wallpaper-640×480.png
  968ecf6696c5638cfe80e8e70aba239526270864 debian-blueish-wallpaper-640×480.tga
  11143e8c92a073401de0b0fd42d0c052af4ccd9b moreblue-orbit-grub.png
  d00d5e505ab63f2d53fa880bfac447e2d3bb197c moreblue-orbit-grub.png
  f5b12c1009ec0a3b029185f6b66cd0d7e5611019 moreblue-orbit-grub.png
  EOF

  # Include the configuration of desktop-base if available.
  if [ -f "/usr/share/desktop-base/grub_background.sh" ]; then
  . "/usr/share/desktop-base/grub_background.sh"
  fi

  # First check whether the user has specified a background image explicitly.
  # If so, try to use it. Don't try the other possibilities in that case
  # (#608263).
  if [ -n "${GRUB_BACKGROUND+x}" ]; then
  set_background_image "${GRUB_BACKGROUND}" || set_default_theme
  exit 0
  fi

  # Next search for pictures the user put into /boot/grub/ and use the first one.
  for background in *.jpg *.JPG *.jpeg *.JPEG *.png *.PNG *.tga *.TGA; do
  if set_background_image "${background}"; then
  exit 0
  fi
  done

  # Next try to use the background image and colors specified by desktop-base.
  if set_background_image "${WALLPAPER}" "${COLOR_NORMAL}" "${COLOR_HIGHLIGHT}"; then
  exit 0
  fi

  # If we haven't found a background image yet, use the default from desktop-base.
  if set_background_image "/usr/share/images/desktop-base/desktop-grub.png"; then
  exit 0
  fi

  # Finally, if all of the above fails, use the default theme.
  set_default_theme

 • rasegan

  kombinowałem na różne sposoby również w ten http://www.ubucentrum.net/2009/11/co-warto-wiedziec-o-grub-2-edycja.html dlatego tam zaglądałem

 • rasegan

  linijka w której grzebałem:

  if [ -e /lib/plymouth/themes/moreblue-orbit-wallpaper.png; then
  sed „s/^/${1}/” /lib/plymouth/themes/moreblue-orbit-wallpaper.png.
  fi
  }

  czy mógł by ktoś wkleić treść pliku 05_debian_theme który nie zawiera ingerencji w niego

   • rasegan

    Dziękuje za pomoc :) jesteś wielki ;)

 • rasegan