Ubuntu 10.10 – rozwiązanie problemu z WiFi po aktualizacji systemu

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Jak donosi ubuntuguide.net w Ubuntu 10.10 (a dokładniej po aktualizacji do tej wersji) mogą wystąpić problemy związane z połączeniem WiFi. Powodem jest narzędzie rfkill, które blokuje bezprzewodowe połączenie.

Otwórz terminal i wydaj polecenie:

rfkill list

Aby sprawdzić, czy Twoja połączenie bezprzewodowe nie jest blokowane:

0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no

U mnie nie jest, ale możesz trafić na coś takiego:

0: hp-wifi: Wireless LAN
Soft blocked: yes
Hard blocked: yes

1: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: yes
Hard blocked: yes

Jak widać, zarówno interfejs wlan0 jak i wlan1 są blokowane, co może powodować problemy z połączeniem.

Aby odblokować wszystkie interfejsy wydaj polecenie:

rfkill unblock all

Lub możesz odblokować tylko wybrane:

rfkill unblock<numer>

Gdzie numer to „0”, „1” itd.

Źródło: ubuntuguide.net
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.