Ubuntu 10.10 BETA – Wydana

Już możemy testować Ubuntu 10.10 BETA.

Więcej info o tym wydaniu: www.ubuntu.com/testing/maverick/beta

Linki do pobrania obrazów ISO znajdziesz tutaj: www.ubuntu.com/testing/maverick/beta#Download Beta

Miłego testowania!

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • EuGene

    Eeee… Wersję Beta to możemy testować już prawie od miesiąca, więc co to za „nowość” odgrzewana?