Ubuntu 10.04: przywrócenie usuniętego górnego panelu

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Jeśli przez pomyłkę usunąłeś górny panel – dobrze trafiłeś! Nie trać czasu na żmudną konfigurację, tylko wydaj w terminalu trzy polecenia:

gconftool-2 --shutdown
rm -rf ~/.gconf/apps/panel
pkill gnome-panel

Źródło: www.ubuntugeek.com

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.