Ubuntu 10.04 – przywrócenie przycisków minimalizuj/maksymalizuj/zamknij na prawą stronę

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

W Ubuntu 10.04 przestawiono przyciski minimalizuj/maksymalizuj/zamknij na lewą stronę belki okna. Czy jest to dobre rozwiązanie? Nie będę tego komentował, po prostu przedstawię sposoby, na przywrócenie ich na prawą stronę.

SPOSÓB 1
Otwórz terminal i wydaj polecenie:

gconf-editor

Teraz kliknij kolejno: apps > metacity > general.
Odszukaj pole button_layout i zmień:

maximize,minimize,close:

na

:maximize,minimize,close

Różnica : (dwukropka) – z prawej strony przestawiasz na lewą.

SPOSÓB 2
To samo co wyżej, ale jedną komendą w terminalu:

gconftool-2 --type string --set /apps/metacity/general/button_layout "menu:minimize,maximize,close"

SPOSÓB 3
Skrypt, o którym mowa tutaj klik
Otwórz terminal i wydaj polecenie:

gedit skrypt.py

Wklej do okna edytora kod:

#!/usr/bin/env python
#
# A nifty GUI controlling the window controls position
#
# Depends on python-gconf (started from a python-gconf example)
#
# @version 0.1
# @author alex(at)eftimie(dot)ro
#

import gtk
import gconf

def callback(button, client):
global left, right, key, entry
if left.get_active():
s = "maximize,minimize,close:"
elif right.get_active():
s = ":maximize,minimize,close"
else:
s = entry.get_text()
client.set_string (key, s)
entry.set_text(s)

# Gconf stuff
client = gconf.client_get_default ()
key = "/apps/metacity/general/button_layout" 

Zapisz skrypt (CTRL+S) i wydaj polecenie:

chmod u+x skrypt.py

A następnie:

./skrypt.py
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • oskar

  Można jeszcze UbuntuTweakiem…

 • michbu1

  niestety opisana metoda nie zadziałała ale ubuntuTweakiem poszło.

 • Żaden z trzech sposobów nie pomógł?

 • tomko222

  Może się komuś przydać – w 2 sposobie powinno być bez sudo.

 • bocian941

  Lepszy efekt uzyskuje się się sposobem
  :minimize,maximize,close
  wtedy jest kolejność taka jak na Windows ;)

 • bartek

  Sposob pierwszy dziala :)
  PS. bocian941 ma racje – :minimize,maximize,close czyli kolejnosc jak w Windowsie.

 • Czeslaw

  Dzięki. 1 sposób zadziałał.sudo i do przodu …

  • Czeslaw

   Zapomniałem. Ubuntu 11.04