UbuDSL – konfiguracja połączenia i modemu USB ADSL

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

O projekcie:

UbuDSL to narzędzie, które pomoże Ci skonfigurować połączenie ADSL w systemie Linux.
Aktualnie obsługiwane dystrybucje to Ubuntu 8.04 oraz openSUSE 11.0.
Program został zaprojektowany tak, aby ograniczyć do minimum czynności, które musi wykonać użytkownik.
Wszystko, co trzeba zrobić to uruchomić program, wybrać jedną z gotowych konfiguracji lub dostosować wszystko samodzielnie do swoich potrzeb.

Źródło: ubudsl.com

1. Na początek odwiedź stronę http://www.ubudsl.com/pl/pobierz.php aby pobrać pakiet instalacyjny.

2. Instalacja. Kliknij dwukrotnie na pobraną paczkę, wpisz swoje hasło i kliknij „Instaluj„.

3. Kliknij kolejno System > Administracja > UbuDSL – Konfiguracja.

4. W otwartym oknie podaj swój login i hasło. Wybierz kraj i usługę. Dodatkowo możesz użyć OpenDNS jako domyślnych serwerów DNS. Możesz również wybrać czy połączenie ma być uruchamiane w czasie uruchamiania systemu oraz po podłączeniu modemu do portu USB.

5. Sprawdź poprawność podanych danych. Jeśli wszystko się zgadza kliknij „Dalej”. Rozpocznie się proces konfiguracji, który może potrwać do kilku minut.

6. Po skończonej konfiguracji (zostaniesz o tym powiadomiony) uruchom ponownie komputer.
Jeśli wybrałeś opcję automatycznego uruchamiania podczas startu systemu nie musisz już nic robić. Zauważ, że w prawym górnym rogu, na tacce systemowej została dodana nowa ikonka – Aplet UbuDSL.

Jeśli nie wybrałeś opcji automatycznego uruchamiania podczas startu systemu, a chcesz się teraz połączyć z Internetem, wybierz: Aplikacje > Internet > Aplet UbuDSL i wybierz opcję „Połącz”.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.