Tymczasowe wyłączenie efektów Compiz Fusion

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Zdarza się, że efekty uzyskane dzięki aplikacji Compiz „kłócą się” z innymi – na przykład grami. Są dwa sposoby, aby do tego konfliktu nie dochodziło:
– nie używać aplikacji, które „kłócą się” z programem Compiz,
– wyłączyć efekty programu Compiz.

Pierwszego sposobu chyba nie muszę opisywać, dlatego skupię się na drugim. Pomocne okażą się dwa sposoby:

Pierwszy sposób (GNOME) polega na zmianie dekoratora okien. Otwórz terminal i wydaj polecenie:

metacity --replace

Efekty Compiz znikną dopóki komputer nie zostanie uruchomiony ponownie lub nie włączysz ich poleceniem:

compiz --replace

Drugi sposób opiera się na pakiecie fusion-icon. Zainstaluj go poleceniem:

sudo apt-get install fusion-icon

Na górnej belce systemowej powinna pokazać Ci nowa ikonka. Kliknij na niej prawym przyciskiem myszy i wyłącz wszystkie efekty.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.