Tworzenie sieci Ad Hoc vol. 1

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Sieć Ad Hoc można stworzyć co najmniej na dwa sposoby – w terminalu bądź w Network Managerze. Niestety nie posiadam tyle czasu, aby opisać proces tworzenia sieci w NM, dlatego przedstawię kilka komend, dzięki którym utworzysz hosta Ad Hoc na Twoim komputerze.

Otwórz terminal i przejdź od razu w tryb roota:

sudo su

I podaj swoje hasło. Następnie wyłącz interfejs WiFi:

ifconfig wlan0 down

Przejdź do trybu Ad Hoc:

iwconfig wlan0 mode Ad-Hoc

Wybierz kanał, np.:

iwconfig wlan0 channel 3

Ustaw nazwę sieci:

iwconfig wlan0 essid "nazwa_sieci"

Ustaw hasło:

iwconfig wlan0 key s:hasło

Aktywuj interfejs WiFi:

ifconfig wlan0 up

Następnie:

dhclient wlan0

I połączenie:

ifconfig wlan0 adres_IP
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.