Tworzenie diagramu ER z kodu SQL

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

SQLt/SQL::Translator/SQLFairy to aplikacja, która bardzo szybko wygeneruje dla Ciebie diagram ER z kodu SQL.

Instalacja

Otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo apt-get install sqlfairy

Użytkowanie

Schemat polecenia konwertującego plik *.sql do diagramu ER:

sqlt-diagram -d=MySQL -o=diagram.png plik.sql --color

Oczywiście upewnij się, że podajesz poprawną ścieżkę do pliku z kodem!

Przykład

projekt.sql

CREATE TABLE Ranks (

	id INT PRIMARY KEY,
	name string UNIQUE
);

CREATE TABLE Users (

	id INT NOT NULL PRIMARY KEY,
	login string UNIQUE,
	first_name string NOT NULL,
	last_name string NOT NULL,
	rank_id INT REFERENCES Ranks(id),
	email string UNIQUE,
	register_date CHAR(10) NOT NULL
);

CREATE TABLE Categories (

	id INT NOT NULL PRIMARY KEY,
	name string UNIQUE
);

CREATE TABLE Posts (

	post_id INT NOT NULL PRIMARY KEY,
	author_id INT REFERENCES Users(id),
	category_id INT REFERENCES Categories(id),
	post_date CHAR(10) NOT NULL,
	comments INT NOT NULL,
	rate INT NOT NULL
);

Diagram tworzę poleceniem:

sqlt-diagram -d=MySQL -o=diagram.png projekt.sql --color

Efekt

Tworzenie diagramu ER z kodu SQL

Utworzony diagram ER

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • raV_P

    Ciekawe. A jaka aplikacja pozwala na wygenerowanie diagramu klas z kodu albo pseudokodu?