Trwa zbiórka pieniędzy na przedłużenie serwera i domeny

Do zakończenia zbiórki pozostało 2,5 tygodnia. Wszystkie osoby, które chcą nam pomóc, a jeszcze tego nie zrobiły, odsyłam tutaj – Zbiórka pieniędzy na przedłużenie serwera i domeny.

Pozdrawiam.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.