Transfer plików na telefony komórkowe Nokia

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Oprogramowanie dołączone do nowych telefonów Nokia nie jest kompatybilne z systemem Ubuntu. Próba ich instalacji przez emulator również nie przynosi żadnych korzyści. Pomocny może okazać się program ObexFTP.

Program testowany był na systemach Ubuntu 8.04, Ubuntu 8.10 oraz Ubuntu 9.04 i telefonie Nokia N70.

Najpierw podłącz telefon do swojego komputera. Otwórz terminal i wydaj polecenie:

lsusb

aby sprawdzić, czy jest on wykrywany przez system.

Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 002: ID 046d:c517 Logitech, Inc. LX710 Cordless Desktop Laser
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 005: ID 0421:043a Nokia Mobile Phones N70 USB Phone Parent
Bus 002 Device 002: ID 1110:9021 Analog Devices Canada, Ltd (Allied Telesyn) ADSL WAN Adapter

Jak widać, telefon jest poprawnie wykrywany. Teraz należy zwrócić uwagę na podkreślony fragment kodu. To co znajduje się przed : to VendorID, a to co znajduje się za : to ProductID.
Czyli:

VendorID = 0421
ProductID = 043a

Teraz wydaj w terminalu polecenie:

sudo gedit /etc/udev/rules.d/040-permissions.rules

W oknie edytora wklej kod:

BUS=="usb", SYSFS{idVendor}=="VendorID", SYSFS{idProduct}=="ProductID", GROUP="plugdev", USER="Twój_login"

I uzupełnij go odpowiednio (kody wyświetliłeś wcześniejszym poleceniem), czyli:

BUS=="usb", SYSFS{idVendor}=="0421", SYSFS{idProduct}=="043a", GROUP="plugdev", USER="szmitas"

Zapisz plik CTRL+S i zamknij edytor.

Instalacja aplikacji:
Otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo apt-get install obexftp openobex-apps

Aplikacja zainstalowana. Teraz pobierz graficzną nakładkę na program – klik. Rozpakowany katalog przenieś do swojego katalogu domowego.

Konfiguracja i użytkowanie:
Przejdź na pulpit i utwórz na nim aktywator (Prawy przycisk myszy > Utwórz aktywator…).
Nazwę aktywatora możesz podać dowolną np. model swojego telefonu.
Pole Polecenie uzupełnij według wzoru:

java -jar /home/twój_login/obexftp-frontend-0.6.1-bin/OBEXFTPFrontend.jar

Gdzie twój_login to… twój login ;)

Tworzenie aktywatora

Jeśli wszystko poprawnie zrobiłeś, zamknij okno aktywatora i kliknij na niego dwukrotnie. Powinno ukazać się okno konfiguracji programu ObexFTP. Uzupełnij je według wzoru poniżej:

Okno konfiguracji programu ObexFTP


Kliknij Test connection, aby sprawdzić, czy można nawiązać połączenie. Jeśli wyświetli się komunikat Connection established, to wszystko działa jak należy. W przeciwnym wypadku spróbuj uzupełnić pole Value jedną z opcji: 000, 001, 002 – nie pytać dlaczego, ale pomaga :)
Zamknij okno konfiguracji. W głównym oknie programu:

Główne okno programu ObexFTP


Kliknij na lupę, aby rozpocząć przeglądanie zawartości Twojego telefonu. Teraz wybierz interesujący Cię plik i kliknij zieloną strzałkę skierowaną ku dołowi, aby pobrać go na swój dysk.
Aby przesłać plik z dysku na telefon, wybierz katalog, do którego chcesz przesłać plik i kliknij zieloną strzałkę skierowaną ku górze.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.