To run HIDPoint on a 64 bit OS, you first need to install 32 bit libraries

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Podczas próby uruchomienia aplikacji HIDPoint w 64-bitowym systemie Ubuntu, wymagane są 32-bitowe biblioteki, co sygnalizowane jest komunikatem:

To run HIDPoint on a 64 bit OS, you first need to install 32 bit libraries

Autorzy aplikacji na swojej stronie sugerują instalację pakietu ia32-libs:

sudo apt-get install ia32-libs

Jednak w trakcie instalacji nie jest tworzone właściwe dowiązanie do bibliotek, co można rozwiązać dwoma poleceniami:

cd /usr/lib/i386-linux-gnu/
sudo ln -s /lib/i386-linux-gnu/libpng12.so.0 libpng.so.3

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • RafciX

    cd /usr/lib/i386-linux-gun/

    Chyba się tu wkradła mała literówka, bo raczej powinno być „cd /usr/lib/i386-linux-gnu/” ;)