[ThinkPad E520s] Instalacja sterowników dla bezprzewodowej karty sieciowej WiFi

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Zainstalowanie pakietu rtl8192ce-dkms może rozwiązać problemy z bezprzewodową kartą sieciową nie tylko w moedelu ThinkPad E520s, ale każdym, który posiada chipset Realtek RTL8188CE.

Otwórz terminal i wydaj polecenie dodające repozytorium, w którym znajduje się pakiet ze sterownikiem:

sudo add-apt-repository ppa:lexical/hwe-wireless

Zaktualizuj listę pakietów:

sudo apt-get update

Zainstaluj pakiet rtl8192ce-dkms:

sudo apt-get install rtl8192ce-dkms

Po zakończonej instalacji uruchom ponownie komputer.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.