Terminal ze wsparciem wyszukiwarki Google

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Osoby, które często pracują z terminalem, na pewno natrafiają na komunikaty, o których wyjaśnienie należy poprosić wujka Google. Dzięki modyfikacji terminala można bezpośrednio wysyłać zapytania – bez konieczności kopiowania komunikatu i wklejania w wyszukiwarce.

Wyszukiwanie w Google z poziomu terminala

Wyszukiwanie w Google z poziomu terminala


Instalacja

Repozytorium, w którym znajduje się pakiet gnome-terminal przeznaczony jest dla Ubuntu 12.10 oraz 13.04.

Otwórz terminal i wydaj polecenie, które doda repozytorium ppa:tualatrix/gnome-terminal:

sudo add-apt-repository ppa:tualatrix/gnome-terminal -y

Zaktualizuj listę pakietów:

sudo apt-get update

Zainstaluj pakiet gnome-terminal:

sudo apt-get install gnome-terminal

Po zakończonej instalacji, uruchom ponownie terminal. Opcja wyszukiwania w Google pojawi się po zaznaczeniu tekstu.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • W KDE to już od dawna jest. Ale rzeczywiście przydatne :-)