Terminal – automatyczne uzupełnianie komend tabulatorem

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Aby nie wpisywać długich poleceń możemy skorzystać z dwóch rzeczy:
1. aliasów, o których pisałem wcześniej – klik
2. narzędzia do automatycznego uzupełniania komend przy pomocy klawisza tabulacji.

Ponieważ pierwszy sposób opisałem już wcześniej, teraz skupię się na drugim.

1. Zainstaluj pakiet bash-completion:

sudo apt-get install bash-completion

2. Wyedytuj plik .bash_profile:

gedit ~/.bash_profile

3. Dodaj do pliku linijkę:

. /etc/bash_completion

4. Zapisz plik (CTRL+S) i uruchom ponownie terminal. Od teraz możesz uzupełniać niektóre komendy przez wciśnięcie klawisza TAB.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.