GShutdown oraz QShutdown – planowanie czasu wyłączenia, ponownego uruchomienia, wstrzymania i hibernacji

GStutdown oraz QShutdown to dwie aplikacje, które służą do zarządzania czasem dla:

  • wyłączenia,
  • ponownego uruchomienia,
  • wylogowania (tylko GShutdown)
  • wstrzymania (tylko QShutdown),
  • hibernacji (tylko QShutdown).

Aplikacje są graficznym odpowiednikiem narzędzia shutdown, które ze względu na obsługę w terminalu, może okazać się niewygodne/trudne.

GShutdown oraz QShutdown - planowanie czasu wyłączenia, ponownego uruchomienia, wstrzymania i hibernacji

GShutdown (z lewej) oraz QShutdown (z prawej)


Zanim zdecydujesz się na wybór jednej z aplikacji (bo instalacja obu wydaje się niepotrzebna), przeczytaj o podobieństwach i różnicach.

Podobieństwa

Obie aplikacje umożliwiają wyłączenie/ponowne uruchomienie komputera:

  • o podanej godzinie,
  • po upływie ustalonej liczbie godzin lub/i minut,
  • natychmiast.

Dla ustalenia odległej daty możemy skorzystać z wbudowanego kalendarza.