Dodanie Wikipedii do wyszukiwarki Unity

Wikipedia Lens pozwala na wyszukiwanie informacji zawartych na stronie Wikipedii bezpośrednio z poziomu wyszukiwarki systemowej Unity. Rozszerzenie automatycznie wybiera język artykułów na podstawie języka systemowego. Daje to dużą elastyczność, jednak chcąc wyszukać informacje w języku obcym, musimy przejść do artykułu wyszukanej pozycji i już z poziomu przeglądarki wybrać opcję W innych językach.

Dodanie Wikipedii do wyszukiwarki Unity

Wikipedia Lens w Unity

Instalacja Wikipedia Lens

  1. Dodaj repozytorium ppa:scopes-packagers/ppa:
    sudo add-apt-repository ppa:scopes-packagers/ppa
  2. Zaktualizuj listę pakietów: