Zmiana hasła użytkownika z poziomu trybu ratunkowego Ubuntu

Dobrodziejstwo, jakim jest automatyczne logowanie do systemu, sprawia, że przeciętny użytkownik Ubuntu hasłem posługuje się jedynie podczas aktualizacji pakietów – o ile ją wykonuje. Jeśli dodatkowo korzysta z innego systemu operacyjnego, a Ubuntu używa „od czasu do czasu”, zapamiętanie hasła podanego podczas instalacji może okazać się nie lada sztuką. Zdesperowany użytkownik ucieka się nawet do reinstalacji systemu, a nie wie, że hasło można w bardzo prosty sposób zmienić samemu – w trybie ratunkowym Ubuntu.

Zmiana hasła

  1. Uruchom system w trybie ratunkowym – aby to zrobić, podczas uruchamiania komputera z listy systemów (jeśli się nie pojawia, wciskaj klawisz ESC) wybierz ten, przy którym znajduje się dopisek (tryb ratunkowy) np.: Ubuntu, za pomocą systemu Linux 3.2.0-29-generic-pae (tryb ratunkowy).
  2. Poczekaj na wyświetlenie Menu trybu awaryjnego. Zwróć uwagę na to, czy partycje są zamontowane w trybie odczytu i zapisu – informacja (stan systemu plików: do odczytu i zapisu).
    Brak możliwości zapisu podczas pracy z konsolą root w trybie ratunkowym

    Menu trybu awaryjnego (stan systemu plików: do odczytu i zapisu)

[Ubuntu 12.04] Zaawansowane zarządzanie użytkownikami

W Ubuntu 12.04 LTS Precise Pangolin brakuje (a może jest gdzieś zaszyte) zaawansowanego zarządzania użytkownikami pozwalającego na np. dodawanie/usuwanie grup, nadawanie/odbieranie uprawnień etc. Dostępne narzędzie jest bardzo ubogie…

[Ubuntu 12.04] Zaawansowane zarządzanie użytkownikami

Podstawowe zarządzanie użytkownikami w Ubuntu 12.04 LTS Precise Pangolin


Narzędzie, które znamy z poprzednich wersji znajduje się w pakiecie gnome-system-tools:

sudo apt-get install gnome-system-tools