Zrzut ekranu w trybie tekstowym (TTY)

Terminal

Czasami zachodzi konieczność przedstawienia wyników poleceń wykonanych w trybie tekstowym. Możliwości są dwie:

  1. Przekierowanie wyjścia polecenia do pliku. Rozwiązanie to ma zaletę – całe wyjście przekazane jest do pliku, jednak nie ma informacji o poleceniu wejściowym.

    Przykład:

    sudo apt-get update > wynik
  2. Zrzut ekranu (o czym za chwilę). Jednak i tutaj nie jest idealnie – zrzut ekranu obejmuje jedynie jego widoczną część – jeśli rezultat jest krótki, to w obrazie znajdzie się również wykonane polecenie. Jeśli jest długi – zabraknie i polecenia, a nawet fragmentów wyjścia.