[Postfix] /usr/sbin/postconf: fatal: file /etc/postfix/master.cf: bad field count

Problem

Podczas uruchomienia usługi postfix pojawia się następujący błąd:

/usr/sbin/postconf: fatal: file /etc/postfix/master.cf: line 31: bad field count
postfix/postfix-script: fatal: cannot execute /usr/sbin/postconf!

Rozwiązanie

Pliki konfiguracyjne Postfixa wrażliwe są na wcięcia w tekście. W moim przypadku dodana linijka:

-o receive_override_options=no_header_body_checks,no_unknown_recipient_checks,no_milters

nie posiadała dwóch spacji przed -o. Po ich dodaniu, zapisaniu pliku i ponownym uruchomieniu Postfixa, wszystko wróciło do normy.

[MySQL] initctl: Unknown job: mysql

[MySQL] initctl: Unknown job: mysql

Problem

Podczas próby uruchomienia serwera MySQL poleceniem:

Pojawia się komunikat:

Setting up mysql-server-5.5 (5.5.31-0ubuntu0.13.04.1) ...
runlevel:/var/run/utmp: No such file or directory
initctl: Unknown job: mysql

Rozwiązanie #1

Otwórz terminal i wykonaj polecenia:

sudo touch /var/run/utmp
sudo chmod 664 /var/run/utmp
sudo reboot

Po ponownym uruchomieniu komputera, przeinstaluj serwer MySQL:

sudo apt-get purge mysql-server
sudo apt-get update
sudo apt-get install mysql-server

runlevel unknown

Terminal
Niedawno podczas konfiguracji serwera Ubuntu napotkałem na problem związany z automatycznym uruchamianiem usług w systemie. Część z nich uruchamiała się prawidłowo, natomiast niektóre nie zostały w ogóle wywołane. Powodem takiego stanu rzeczy okazał się nieprawidłowo zakończony proces automatycznego uruchamiania usług o czym przekonałem się, wpisując w terminalu polecenie:

runlevel

Rezultat:

runlevel unknown

Proces automatycznego uruchamiania usług w systemie Ubuntu składa się z kilku etapów tzw. runlevels. Następują one kolejno po sobie, a błędy, które wystąpią na jednym poziomie, mogą spowodować nieprawidłowe wykonanie kolejnego. Co istotne – aplikacje uruchamiane są na różnych poziomach, stąd przerwanie jednego może uniemożliwić wywołanie konkretnej usługi.