[SSH] Bezpieczne kopiowanie i pobieranie plików ze zdalnego komputera

W tym wpisie pokażę jak za pomocną programu SCP, który jest integralną częścią SSH:

  • kopiować pliki z komputera lokalnego na zdalny,
  • pobierać pliki ze zdalnego komputera na lokalny.

A to wszystko w terminalu.

Oczywiście zakładam

Kopiowanie plików na zdalny komputer

scp /ściezka/do/pliku/który/chcesz/wysłać użytkownik@serwer:~/ścieżka/docelowa

Zarówno wysyłany plik jak i ścieżka docelowa muszą być poprawne. Aby zapisać plik w podanym miejscu musisz mieć prawa do zapisu w danym katalogu.
Przykład:

scp ~/pliki/dokumenty/rozliczenie2011.doc lukasz@232.211.72.69:~/pliki/

Pobieranie plików ze zdalnego komputera

scp użytkownik@serwer:~/plik/źródłowy /katalog/docelowy