[MySQL] Wykonanie kopii zapasowej z poziomu terminala

Narzędzie mysqldump pozwala na wykonanie kopii zapasowej bazy danych (niekoniecznie tej, znajdującej się na hoście lokalnym) z poziomu terminala. Schemat zapytania wygląda następująco:

mysqldump -h adres_serwera -u użytkownik_bazy -p hasło_użytkownika baza_danych > plik_wyjściowy.sql

Przykład

mysqldump -h localhost -u szmitas -p haslo123 ubuntu_pomoc > kopia.sql

Przywracanie z pliku:

mysql -h adres_serwera -u użytkownik_bazy -p hasło_użytkownika baza_danych < plik_wyjściowy.sql