Instalacja LAMP z wersją PHP 7.0 na dystrybucji 16.04 LTS i nowszej.

LAMPLinux + Apache + MySQL + PHP = LAMP. Z poniższej instrukcji krok po kroku dowiesz się jak w szybki i prosty sposób uruchomić serwer i zacząć tworzyć własne strony www.

UWAGA!!! Cała instalacja odbywa się uprawnieniami roota, tak więc przed rozpoczęciem wpisujemy:

sudo su

Instalacja

  1. Instalacja MySql
  2. MySql instalujemy wpisując komendę:

[Apache/PHP] Instalacja modułu mCrypt

php_logomCrypt to biblioteka PHP, która zapewnia wsparcie dla wielu popularnych algorytmów kryptograficznych. Wiele systemów informatycznych (systemy CMS czy CRM) wymaga jej do prawidłowego działania np. Fennec CMS.

Instalacja biblioteki mCrypt w Ubuntu sprowadza się do wykonania trzech poleceń:

  1. Zainstaluj pakiet php5-mcrypt:
    sudo apt-get install php5-mcrypt
  2. Aktywuj zainstalowany moduł:

Apache pobiera pliki PHP zamiast je otwierać vol. 2

Na ten temat pisałem już w maju 2011 we wpisie Apache pobiera pliki PHP zamiast je otwierać. Przedstawione tam rozwiązanie jest poprawne, jednak nie zawsze pomaga.

Apache pobiera pliki PHP zamiast je otwierać

Sprawdź, czy w systemie zainstalowany jest pakiet libapache2-mod-php5:

sudo apt-get install libapache2-mod-php5

Jeśli nie, zainstaluj go i sprawdź czy pliki php są nadal pobierane. Jeśli tak, otwórz plik /etc/apache2/mods-enabled/php5.conf:

sudo gedit /etc/apache2/mods-enabled/php5.conf

Odszukaj fragment:

[13.04] Instalacja serwera LAMP w Ubuntu

Niektórzy stali bywalcy strony Ubuntu – pomoc mogliby zarzucić mi, że tego typu artykuł już się pojawił. Rzeczywiście, został napisany za czasów wersji 11.04. Tym razem zostanie on wzbogacony o parę rzeczy, a jednocześnie skrócony o czynności, które uległy abstrakcji w nowszych edycjach Ubuntu. Do dzieła!

Czym właściwie jest LAMP?

LAMP to skrót od Linux Apache MySQL PHP. Jest to kompletny serwer WWW składający się z kilku elementów składowych, których nazwy są nazwą kompletnego pakietu:

  • Apache – serwer stron WWW.
  • MySQL – serwer baz danych, które w dzisiejszych czasach wykorzystywane są na większości stron internetowych, np. do przechowywania danych użytkowników, takich jak nazwa, zaszyfrowane hasło, czy email.
  • PHP – wtyczka (plugin) dla serwera Apache, dodaje obsługę języka obiektowego PHP, używanego na stronach WWW.

Instalacja

  1. Zaczynamy od instalacji Apache przy użyciu polecenia:

[PHP/MySQL] Błąd Nie otrzymano żadnych danych do importu. Albo nie została wysłana nazwa pliku, albo plik był zbyt duży (maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku określa się w konfiguracji PHP)

Podczas próby importu bazy danych w PHPMyAdmin możesz natrafić na komunikat:

Błąd
Nie otrzymano żadnych danych do importu. Albo nie została wysłana nazwa pliku, albo plik był zbyt duży (maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku określa się w konfiguracji PHP).

Jeśli ścieżka i nazwa pliku są prawidłowe, to winy należy upatrywać w maksymalnym rozmiarze bazy, którą można importować – aktualny plik przekracza ten limit.
Konfiguracji dokonasz w pliku php.ini, który możesz znaleźć np. w /etc/php5/apache2/:

sudo gedit /etc/php5/apache2/php.ini

W pliku odszukaj linię, która określa rozmiar maksymalnego przesyłanego pliku:

upload_max_filesize

Ustaw jego wartość na taką, która Ci odpowiada. Pamiętaj, że nie może ona być większa od tego, co znajdziesz w linii: