Wymuszenie przeniesienia pamięci ze SWAP do pamięci RAM

Często zdarza się tak, że po zakończeniu używania pamięciożernej aplikacji (np. maszyna wirtualna) SWAP jest zapchany, podczas gdy zostało jeszcze dużo wolnej pamięci RAM. Objawia się to wtedy, kiedy np. po zamknięciu owej ciężkiej aplikacji, przywrócenie wcześniej uruchomionych aplikacji, które zostały zminimalizowane, trwa długo i towarzyszy temu „mielenie” dysku.

Efekt ten można łatwo zaobserwować na komputerach, które mają mało pamięci RAM, np. na moim starym laptopie z 880 MB RAM. Można temu zapobiec stosując prosty trick.

Aby wymusić przeniesienie danych znajdujących się w SWAP do pamięci RAM wydaj polecenie:

sudo swapoff -a

Następnie poczekaj, aż dysk przestanie pracować (dioda dysku twardego na obudowie powinna przestać migać). Dla pewności możesz sprawdzić czy SWAP został wyłączony dowolnym monitorem pamięci lub poleceniem free -m. Kiedy wszystkie dane zostaną skopiowane włącz SWAP ponownie: