Przyspieszenie pobierania pakietów z wykorzystaniem apt-fast

apt-fast pozwala na pobieranie zawartości repozytoriów w sposób równoległy – w przeciwieństwie do apt-get czy aptitude. Rozwiązanie to skraca całkowity czas oczekiwania na aktualizację pakietów.

Instalacja

 1. Otwórz terminal i wydaj polecenie, które doda repozytorium ppa:apt-fast/stable:
  sudo add-apt-repository ppa:apt-fast/stable -y
 2. Zaktualizuj listę pakietów:
  sudo apt-get update
 3. Zainstaluj pakiet apt-fast:
  sudo apt-get install apt-fast

Reinstalacja pakietu w terminalu

Terminal

W tym poradniku pokażę, w sposób na szybką reinstalację, czyli usunęcie i ponowną instalację, pakietów w zależności od wykorzystywanego narzędzia – apt-get lub aptitude. W obu przypadkach posłużymy się frazą reinstall, jednak jej zastosowanie w przypadku aptitude jest bardziej intuicyjne.

Reinstalacja pakietu z wykorzystaniem apt-get:

sudo apt-get install --reinstall nazwa_pakietu

Na przykład:

sudo apt-get install --reinstall compizconfig-settings-manager

[Synaptic] Wyświetlenie listy pakietów znajdujących się we wskazanym repozytorium

Aby wyświetlić listę pakietów znajdujących się we wskazanym repozytorium, skorzystaj z Synaptica:

sudo apt-get install synaptic

Uruchom aplikację, a następnie w głównym oknie wybierz zakładkę Pochodzenie. Z listy wybierz repozytorium, które Cię interesuje, a po prawej stronie zostanie wyświetlona lista pakietów znajdujących się w nim.

[Synaptic] Wyświetlenie listy pakietów znajdujących się we wskazanym repozytorium

Wyświetlenie listy pakietów znajdujących się we wskazanym repozytorium

Oczywiście wszystko można zrobić w terminalu, jednak jest to nieco trudniejsze, ponieważ trzeba znać dokładną nazwę repozytorium – patrz poniżej…

Polecenie:

awk '$1 == "Pakiety:" { if (a[$2]++ == 0) print $2; }' /var/lib/apt/lists/PEŁNA_NAZWA_REPOZYTORIUM

Przykład:

Sprawdzenie do jakiego repozytorium należy dany pakiet

Aby dowiedzieć się, w jakim repozytorium znajduje się dany pakiety, należy w terminalu wydać polecenie:

apt-cache policy nazwa_pakietu

np.

apt-cache policy geany

Efekt:

szmitas@szmitas:~$ apt-cache policy geany
geany:
 Zainstalowana: 0.21.dfsg-1ubuntu4
 Kandydująca:  0.21.dfsg-1ubuntu4
 Tabela wersji:
 *** 0.21.dfsg-1ubuntu4 0
    500 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/universe i386 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status

I wszystko jasne!

Niespełnione zależności podczas instalacji

Podczas instalacji aplikacji możesz spotkać się z takim komunikatem:

thunderbird-globalmenu : Wymaga: thunderbird (= 14.0+build1-0ubuntu0.12.04.1) ale 13.0.1+build1-0ubuntu0.12.04.1 jest zainstalowany

Oznacza to, że pakiet, w tym przypadku thunderbird-globalmenu wymaga thunderbird w wersji nowszej, niż jest zainstalowana.
Może też zdarzyć się sytuacja inna:

deluge-console : Wymaga: deluge-common (= 1.3.0-0ubuntu1) ale 1.3.0-1~getdeb1 jest zainstalowany

W systemie zainstalowana jest nowsza wersja pakietu niż ta, wymagana do instalacji.

Rozwiązanie jest zależne od przypadku. W pierwszym przypadku najlepiej zaktualizować listę pakietów oraz system i liczyć na to, że zainstalowana zostanie nowsza wersja aplikacji:

sudo apt-get udpate && sudo apt-get upgrade