Ubuntu 12.04 LTS zostanie wyposażone w ochronę prywatności z poziomu systemu operacyjnego

Wiele systemów operacyjnych, w tym także Ubuntu, przechowuje informacje na temat aktywności użytkowników. Z jednej strony jest to bardzo wygodne, ponieważ łatwo możemy otworzyć ostatnio używane dokumenty lub uruchomić aplikacje, z których korzystaliśmy wcześniej. Ale wiąże się to również z niebezpieczeństwem… Każdy, kto ma dostęp do naszego komputera – zarówno fizyczny, jak i zdalny – może również skorzystać z tych informacji.

Najbliższe wydanie Ubuntu 12.04 LTS Precise Pangolin, którego premiera ma miejsce już 26 kwietnia, zostanie wyposażone w dodatkowe ustawienia prywatności, które pozwolą na lepsze kontrolowanie tego, co ma być przechowywane przez system.

Należy jednak pamiętać, że dotyczy to jedynie czynności wewnątrz systemu. Wszelkie aplikacje, takie jak przeglądarki internetowe, komunikatory, klienty pocztowe, przechowują logi niezależnie – i nadal będą to robić – chyba, że zadecydujesz inaczej. Jednak nie we wszystkich aplikacjach zablokowanie prowadzenia logów jest możliwe.

Aktualna wersja testowa Ubuntu 12.04 LTS Precise Pangolin zawiera rozszerzenia bezpieczeństwa – niestety w tym wydaniu nie są one jeszcze przetłumaczone na język polski. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Pierwsza karta pozwala na usunięcie historii przeglądanych plików oraz aplikacji uruchamianych w ciągu ostatniego czasu.

Ubuntu 12.04 zostanie wyposażony w ochronę prywatności z poziomu systemu operacyjnego

Nowe ustawienia prywatności