[PHP/MySQL] Błąd Nie otrzymano żadnych danych do importu. Albo nie została wysłana nazwa pliku, albo plik był zbyt duży (maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku określa się w konfiguracji PHP)

Podczas próby importu bazy danych w PHPMyAdmin możesz natrafić na komunikat:

Błąd
Nie otrzymano żadnych danych do importu. Albo nie została wysłana nazwa pliku, albo plik był zbyt duży (maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku określa się w konfiguracji PHP).

Jeśli ścieżka i nazwa pliku są prawidłowe, to winy należy upatrywać w maksymalnym rozmiarze bazy, którą można importować – aktualny plik przekracza ten limit.
Konfiguracji dokonasz w pliku php.ini, który możesz znaleźć np. w /etc/php5/apache2/:

sudo gedit /etc/php5/apache2/php.ini

W pliku odszukaj linię, która określa rozmiar maksymalnego przesyłanego pliku:

upload_max_filesize

Ustaw jego wartość na taką, która Ci odpowiada. Pamiętaj, że nie może ona być większa od tego, co znajdziesz w linii:

[MySQL] Zresetowanie i ustawienie nowego hasła dla roota

Aby zrestartować i ustawić nowe hasło dla roota w bazie MySQL wykonaj następujące kroki:

 1. Zatrzymaj serwer MySQL poleceniem:
  sudo service mysql stop
 2. Następnie:
  sudo mysqld --skip-grant-tables &
 3. Zaloguj się do serwera MySQL jako root:
  mysql -u root mysql
 4. Ustaw nowe hasło poleceniem:
  UPDATE user SET Password=PASSWORD('nowe_hasło') WHERE User='root'; FLUSH PRIVILEGES; exit;

  Oczywiście odpowiednio uzupełnij pole nowe_hasło.

[MySQL] Wykonanie kopii zapasowej z poziomu terminala

Narzędzie mysqldump pozwala na wykonanie kopii zapasowej bazy danych (niekoniecznie tej, znajdującej się na hoście lokalnym) z poziomu terminala. Schemat zapytania wygląda następująco:

mysqldump -h adres_serwera -u użytkownik_bazy -p hasło_użytkownika baza_danych > plik_wyjściowy.sql

Przykład

mysqldump -h localhost -u szmitas -p haslo123 ubuntu_pomoc > kopia.sql

Przywracanie z pliku:

mysql -h adres_serwera -u użytkownik_bazy -p hasło_użytkownika baza_danych < plik_wyjściowy.sql

[LAMP] Zmiana katalogu ze stroną WWW i dodawanie subdomeny

Jest to artykuł konkursowy nadesłany do nas przez Rafała D.

Ostatnimi czasy pojawił się wpis o instalacji LAMP’a (Linux Apache Mysql PHP), wielu z Was – w tym także mnie – zaciekawiła możliwość tworzenia stron bez umieszczania ich na zewnętrznym serwerze. W tym poradniku, na przykładzie Ubuntu 11.04, pokażę jak zmienić domyślny katalog stron WWW, a także dodawać subdomeny.

Zmiana katalogu ze stroną WWW

 1. Uruchom terminal i otwórz plik z konfiguracją swojej domyślnej strony wpisując:
  sudo gedit /etc/apache2/sites-available/default

  Otworzyliśmy plik konfiguracyjny strony, która będzie dostępna po wpisaniu w przeglądarkę http://localhost. Aby zmienić katalog naszej strony należy w liniach

Tworzenie diagramu ER z kodu SQL

SQLt/SQL::Translator/SQLFairy to aplikacja, która bardzo szybko wygeneruje dla Ciebie diagram ER z kodu SQL.

Instalacja

Otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo apt-get install sqlfairy

Użytkowanie

Schemat polecenia konwertującego plik *.sql do diagramu ER:

sqlt-diagram -d=MySQL -o=diagram.png plik.sql --color

Oczywiście upewnij się, że podajesz poprawną ścieżkę do pliku z kodem!