Włączenie NumLock podczas uruchamiania systemu

num_lock_keyboard-other

O sposobie na włączenie klawiatury numerycznej podczas startu systemu pisałem już wcześniej – NumLock podczas startu systemu.

Niestety rozwiązanie uległo dezaktualizacji w momencie zastąpienia GDM przez LightDM. Poniżej przedstawiam poprawione instrukcje, które będą działać w Ubuntu 11.10 oraz nowszych.

  1. Zainstaluj pakiet numlockx:
    sudo apt-get install numlockx
  2. Otwórz plik /etc/lightdm/lightdm.conf:

Running inside an X server requires Xephyr to be installed but it cannot be found. Please install it or update your PATH environment variable

Jeśli podczas próby uruchomienia lightdm w trybie testowym poleceniem:

lightdm --test-mode

napotkasz błąd:

Running inside an X server requires Xephyr to be installed but it cannot be found. Please install it or update your PATH environment variable.

Oznacza to, że w systemie brakuje pakietu xserver-xephyr. Zainstaluj go poleceniem:

sudo apt-get install xserver-xephyr

Usunięcie siatki (białych kropek) z ekranu logowania

Menedżer logowania w Ubuntu, którym jest LightDM, wykorzystuje tapety użytkownika, na które nanosi siatkę w postaci białych kropek, przykład poniżej.

Siatka białych kropek pokrywająca ekran logowania

Siatka białych kropek pokrywająca ekran logowania

Istnieją dwa sposoby na pozbycie się owej siatki – pierwszy z nich wymaga wydania kilku komend w terminalu, drugi skorzystania z aplikacji Ubuntu Tweak.

[Ubuntu 11.10] Wyłączenie dźwięku logowania

Aby wyłączyć dźwięk logowania do sytemu, otwórz wyszukiwarkę systemową i wpisz w niej Programy startowe. Na liście odszukaj pozycję GNOME Login Sound i ją usuń, bądź odznacz.

[Ubuntu 11.10] Wyłączenie dźwięku logowania

Preferencje programów startowych


Jednak może zdarzyć się tak, że opcja GNOME Login Sound nie będzie widoczna na liście. W tym wypadku otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo gedit /usr/share/gnome/autostart/libcanberra-login-sound.desktop

Odszukaj linię:

NoDisplay=true

I zmień ją na: