NitroShare – łatwa wymiana plików między Ubuntu a Windowsem z wykorzystaniem sieci LAN

NitroShare to prosta aplikacja, która pozwoli na szybką i bezproblemową wymianę plików między systemem Ubuntu i Windows (i nie tylko!). Wszystko co potrzebujemy to komputery z zainstalowaną aplikacją, podłączone do wspólnej sieci lokalnej.

Instalacja

Otwórz terminal i dodaj repozytorium ppa:george-edison55/nitroshare:

sudo add-apt-repository ppa:george-edison55/nitroshare -y

Zaktualizuj listę pakietów:

sudo apt-get update

Zainstaluj pakiet nitroshare:

sudo apt-get install nitroshare
Aby zainstalować NitroShare na innej platformie, przejdź do strony https://launchpad.net/nitroshare.