Autotrash – zaawansowane usuwanie plików z kosza

Kosz

Autotrash to prosty skrypt napisany w Pythonie, który pozwala na zaawansowane usuwanie plików. Dlaczego zaawansowane? Skrypt może obsłużyć reguły, dzięki którym usuwane będą pliki, które przechowywane są w koszu dłużej niż X dni lub opróżnienie nastąpi dopiero wtedy, gdy na głównej partycji zostanie mniej niż Y MB wolnej przestrzeni.

Instalacja

Otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo apt-get install autotrash

Przykłady użycia

[KDE] Zwiększanie pojemności kosza.

Czasami w środowisku KDE, może pokazać błąd:

[KDE] Zwiększanie pojemności kosza.

Błąd przekroczenia maksymalnego rozmiaru kosza.

Poniżej został przedstawiony, szybki sposób na zwiększenie maksymalnego rozmiaru naszego kosza.

  1. Otworzyć okno Dolphina i kliknąć na ikonę klucza w prawym górnym rogu, czyli na Konfiguruj i kontroluj Dolphin.
  2. [KDE] Zwiększanie pojemności kosza.

    Konfiguruj i kontroluj Dolphin

  3. Wybieramy pozycję Konfiguruj: Dolphin.
  4. [KDE] Zwiększanie pojemności kosza.

    Konfiguruj: Dolphin