Zmiana uprawnień wszystkim podrzędnym plikom lub katalogom

Terminal

Wyobraźmy sobie sytuację, w której w katalogu /prywatny/dane znajdują się dziesiątki plików i katalogów. Chcemy ustawić oddzielne prawa dostępu dla plików (644) i katalogów (755) znajdujących się wewnątrz /prywatny/dan. Jak to łatwo zrobić?

Zmiana uprawnień dla plików

find /prywatny/dane -type f -exec chmod 644 {} \;

Zmiana uprawień dla katalogów

find /prywatny/dane -type d -exec chmod 755 {} \;

Reinstalacja pakietu w terminalu

Terminal

W tym poradniku pokażę, w sposób na szybką reinstalację, czyli usunęcie i ponowną instalację, pakietów w zależności od wykorzystywanego narzędzia – apt-get lub aptitude. W obu przypadkach posłużymy się frazą reinstall, jednak jej zastosowanie w przypadku aptitude jest bardziej intuicyjne.

Reinstalacja pakietu z wykorzystaniem apt-get:

sudo apt-get install --reinstall nazwa_pakietu

Na przykład:

sudo apt-get install --reinstall compizconfig-settings-manager

Zwolnienie nieużywanej pamięci RAM

Czyścimy pamięć RAM

W tym poradniku pokażę jak w prosty sposób zwolnić nieużywaną pamięć RAM. W tym celu posłużymy się drop_caches, którego zadaniem jest sprawienie, aby jądro systemowe zwolniło bufor stronicowania, dentries i i-węzły – w zależności od wartości, którą wyślemy.

I tak:

 • Zwolnienie buforu stronicowania:
  echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches
 • Zwolnienie dentries i i-węzłów:
  echo 2 > /proc/sys/vm/drop_caches
 • Zwolnienie buforu stronicowania, dentries i i-węzłów:
  echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

Zrzut ekranu w trybie tekstowym (TTY)

Terminal

Czasami zachodzi konieczność przedstawienia wyników poleceń wykonanych w trybie tekstowym. Możliwości są dwie:

 1. Przekierowanie wyjścia polecenia do pliku. Rozwiązanie to ma zaletę – całe wyjście przekazane jest do pliku, jednak nie ma informacji o poleceniu wejściowym.

  Przykład:

  sudo apt-get update > wynik
 2. Zrzut ekranu (o czym za chwilę). Jednak i tutaj nie jest idealnie – zrzut ekranu obejmuje jedynie jego widoczną część – jeśli rezultat jest krótki, to w obrazie znajdzie się również wykonane polecenie. Jeśli jest długi – zabraknie i polecenia, a nawet fragmentów wyjścia.

Undistract Me powiadomi Cię, gdy terminal zakończy pracę

Czy zdarzyło się Tobie…

Terminal

… wykonujesz jakąś pracę, która wymaga wykonywania w terminalu poleceń, których obsługa pochłania sporą część czasu. Aby nie tracić go zbyt wiele, w czasie realizacji komend przeglądasz pocztę czy strony internetowe.

Lektura ich jest tak ciekawa, że nie zauważasz upływu czasu – po kilkunastu minutach przypominasz sobie, że miałeś coś wykonać.

Po powrocie do okna terminala okazuje się, że polecenie zostało już wykonane. Jednak nie wiesz, czy miało to miejsce kilka sekund czy kilka minut temu. Ciężko przewidzieć rzeczywisty czas realizacji polecenia np. podczas aktualizacji systemu. Terminal informuje o szacowanym czasie pobrania aktualizacji, ale nie wlicza czasu ich instalacji.

Ale to już przeszłość!

Undistract Me

Undistract Me

Aplikacja Undistract Me poinformuje Cię, gdy terminal zakończy realizację ostatnio wydanego polecenia – o ile wykonanie trwało dłużej niż 10 sekund (bo taką wartość przyjmuje domyślnie zmienna środowiskowa LONG_RUNNING_COMMAND_TIMEOUT). Aby powiadomienie zostało poprawnie wyświetlone, okno terminala musi być nieaktywne.