GPG #2 Podpisywanie, certyfikat unieważniający, eksport klucza publicznego, weryfikacja klucza

Lokalne eksportowanie klucza publicznego

We wcześniejszym artykule wspominałem o kluczach publicznych, do czego służą itd. Teraz zajmiemy się eksportem klucza publicznego i prywatnego.

Aby wyeksportować klucz, należy skorzystać z opcji --export programu gpg.
Przykładowe polecenie może wyglądać tak:

gpg --armour --export [email] > klucz

bądź

gpg --armour --output KLUCZ_PUB --export yuri20@o2.pl

Natomiast eksportowanie klucza prywatnego można dokonać za pomocą: