[Ubuntu 12.04] Instalacja Oracle Java Runtime (JRE) 7

Zanim rozpoczniesz instalację Oracle Java Runtime 7, usuń aktualną wersję Javy. Otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo apt-get purge openjdk*

Sposób 1

Dodaj repozytorium:

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java

Zaktualizuj listę pakietów:

sudo apt-get update

Zainstaluj pakiet oracle-java7-installer:

sudo apt-get install oracle-java7-installer

Sposób 2

Pobierz paczkę ze strony www.oracle.com. W zależności od architektury procesora, wybierz wersję 32 lub 64 bitową oraz plik z rozszerzeniem tar.bz.

Zwróć uwagę na nazwę pliku, która, w zależności od wybranej wersji, będzie się różnić!