Aktywacja IP forwarding (przekazywania pakietów IP)

Domyślnie, w nowszych dystrybucjach Linuksa, przekazywanie pakietów IP (IP forwarding) jest wyłączone, ponieważ w zdecydowanej większości przypadków nie jest ono przeciętnemu użytkownikowi potrzebne.

Sprawdź, czy IP forwarding jest włączone

Otwórz terminal i wydaj polecenie:

sysctl net.ipv4.ip_forward

Efekt:

net.ipv4.ip_forward = 0

Alternatywnie:

cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Efekt:

0