Przeszukanie zbioru plików pod kątem zawartości

Czasami zachodzi potrzeba przeszukania wielu plików pod kątem ich zawartości np. poszukujemy pliku, w którym wystąpiła jakaś fraza lub słowo. Bo przecież ile razy było tak, że po przejrzeniu szeregu różnych materiałów, sami nie wiemy, w których plikach znajdują się istotne dla nas dane.

W takim przypadku, przydatne jest polecenie grep uruchomione z odpowiednimi parametrami:

grep -rl "szukana fraza" /ścieżka/do/katalogu

np.

grep -rl "poziom izolacji" ~/studia/bazy_danych/