[Postfix] /usr/sbin/postconf: fatal: file /etc/postfix/master.cf: bad field count

Problem

Podczas uruchomienia usługi postfix pojawia się następujący błąd:

/usr/sbin/postconf: fatal: file /etc/postfix/master.cf: line 31: bad field count
postfix/postfix-script: fatal: cannot execute /usr/sbin/postconf!

Rozwiązanie

Pliki konfiguracyjne Postfixa wrażliwe są na wcięcia w tekście. W moim przypadku dodana linijka:

-o receive_override_options=no_header_body_checks,no_unknown_recipient_checks,no_milters

nie posiadała dwóch spacji przed -o. Po ich dodaniu, zapisaniu pliku i ponownym uruchomieniu Postfixa, wszystko wróciło do normy.

[Dropbox] Błąd poczas uruchomienia: VerificationError: importing…

dropbox_logo_detail

Jedna z ostatnich aktualizacji Pythona mogła doprowadzić do uniemożliwienia uruchomienia Dropboxa. Ponowna instalacja Dropboxa nie przynosi żadnego rezultatu. Błąd może mieć taką postać:

Starting Dropbox...Traceback (most recent call last):
File "dropbox/client/main.py", line 13, in 
File "autogen_explicit_imports.py", line 13, in 
File "ui/common/selective_sync.py", line 6, in 
File "arch/__init__.py", line 28, in 
File "arch/linux/tracing.py", line 8, in 
File "hard_trace.py", line 6, in 
File "client_api/connection_hub.py", line 21, in 
File "client_api/kv_connection.py", line 23, in 
File "pylinux/__init__.py", line 71, in 
File "cffi/api.py", line 311, in verify
File "dropbox/overrides.py", line 398, in load_library
File "cffi/verifier.py", line 69, in load_library
File "cffi/verifier.py", line 154, in _load_library
File "cffi/vengine_cpy.py", line 124, in load_library
VerificationError: importing '/home/andrei/pylinux/__pycache__/_cffi__xa0c4f46bx1d95b4de.so': No module named _cffi__xa0c4f46bx1d95b4de

Rozwiązaniem, jest wydanie trzech komend w terminalu:

sudo rm -rf /var/lib/dropbox/.dropbox-dist
rm -rf ~/.dropbox-dist
dropbox start -i

Pierwsze dwa polecenia usuwają binarki Dropboxa i sprawią, że zostaną one ponownie pobrane.

Running inside an X server requires Xephyr to be installed but it cannot be found. Please install it or update your PATH environment variable

Jeśli podczas próby uruchomienia lightdm w trybie testowym poleceniem:

lightdm --test-mode

napotkasz błąd:

Running inside an X server requires Xephyr to be installed but it cannot be found. Please install it or update your PATH environment variable.

Oznacza to, że w systemie brakuje pakietu xserver-xephyr. Zainstaluj go poleceniem:

sudo apt-get install xserver-xephyr