Usunięcie siatki (białych kropek) z ekranu logowania

Menedżer logowania w Ubuntu, którym jest LightDM, wykorzystuje tapety użytkownika, na które nanosi siatkę w postaci białych kropek, przykład poniżej.

Siatka białych kropek pokrywająca ekran logowania

Siatka białych kropek pokrywająca ekran logowania

Istnieją dwa sposoby na pozbycie się owej siatki – pierwszy z nich wymaga wydania kilku komend w terminalu, drugi skorzystania z aplikacji Ubuntu Tweak.