Cannot run program „/home/user/android-sdks/platform-tools/adb”: error=2, No such file or directory

android-logo

Opis problemu

Podczas próby kompilacji projekt Android np. w Eclipse, pojawia się następujący komunikat błędu:

Cannot run program "/home/user/android-sdks/platform-tools/adb": error=2, No such file or directory

Rozwiązanie

Zakładając, że w systemie jest zainstalowany Android SDK i plik /home/user/android-sdks/platform-tools/adb istnieje (gdzie user to Twoja nazwa użytkownika), problem może tkwić w braku 32-bitowych bibliotek w systemie 64-bitowym. Otwórz terminal i zainstaluj pakiet ia32-libs, który dołączy niezbędne biblioteki:

ADB: „no permissions”

Od jakiegoś czasu uczę się pisać aplikacje pod Androida. Jednak na samym początku napotkałem dosyć poważny błąd, ponieważ Android SDK w Eclipse nie wykrywa poprawnie mojego telefonu i wszelkie testy aplikacji musiałem wykonywać na maszynie wirtualnej. Po zakończeniu pracy nad aplikacją, przerzuciłem ją na telefon i niestety nie działała poprawnie.
Na liście urządzeń mój telefon widniał jako:

List of devices attached 
????????????	no permissions

Z pomocą przyszedł mi Admc, który zasugerował obejście problemu polegające na wykonaniu dwóch poleceń.

  1. Przejdź do katalogu, w którym znajduje się Android SDK – w moim przypadku był to katalog domowy.
  2. Przejdź do katalogu platform-tools znajdującego się w głównym katalogu z SDK
  3. Zaloguj się na roota:
    sudo su